Kunnskap og forretningsutvikling

Det vi ikke vet – må vi tro noe om. Spørsmålet er hvor mye forretningsutvikling vi skal basere på tro og i hvilken grad vi har ”nerve” til å ignorere behovet for å vite noe om hvilke konsekvenser våre beslutninger vil gi.

  • Metoder og systemer for å frembringe kunnskap som forretningsutvikling kan hvile på
  • Metoder og systemer som tjener ledelsens behov for kritisk informasjon - slik at riktige beslutninger kan tas - tidsnok
  • Brukergrensesnitt og tilgjengelighet som gjør informasjon entydig og representert i de sammenhenger hvor kritiske beslutninger skal tas

  • Business Intelligence er ikke ett enkelt produkt, men et sett av metoder og systemer tigjengelig for ulike informasjonsbhov.