Connected Marketing

Connected Marketing eller Interaksjonsmarkedsføring baserer seg på at kundene sprer budskapet videre for deg. Interaksjonsmarkedsføring gjøres fra individ til individ - helst i regi av virksomheten, men ofte styrer kundene og det kan vi også få en viss kontroll over.

Interaksjonsmarkedsføring handler i hovedsak om det som kalles "word of mouth" på norsk betyr det; "verdien av at kundene sprer positive budskap om din virksomhet".

Vi deler Interaksjonsmarkedsføring i tre ulike metoder:

  • Viral : Kampanjer som skal holde kontroll på/temme "word of mout" som sprer seg på nettet/online
  • Word of Mouth : Kampanjer som skal holde kontroll på / temme budskapspredning i offline interaksjoner
  • Buzz : En kombinasjon av de ovenstående, gjerne i kombinasjon med tradisjonell mediedekning

Relaterte Artikler: