Håndtering av kunder, kunderelasjoner og -interaksjoner

Barlind Solutions tilbyr løsninger for Customer Relationship Management (CRM) og Customer Experience Management (CEM) som kan skreddersys enhver virksomhet i forhold til virksomhetens unike karakter, relasjon og interaksjon med kundene. En virksomhets prosess ovenfor sine kunder bør oppfattes unikt for å skilles ad fra konkurrentene. Løsningene våre bygger på noen "Best Practice" konsepter og funksjoner, som skreddersys enhver virksomhets behov for unik tilpasning.

Kundebevaring er et talende begrep for hva vi i praksis bør fokusere på. Hvis dette er fokus skal systemene sørge for å understøtte de unike prosessene vi utvikler sammen med kunden. Det betyr at det ikke finnes en gitt standard for hva et slikt system skal inneholde av funksjoner, men vår erfaring har gitt oss gode ideer om hva man bør gjøre og hva man aller helst ikke skal gjøre.

 • CRM håndterer data og transaksjoner
 • CEM håndterer individet og interaksjoner (kommunikasjon og oplevelser)
 • Systemet ivaretar alle prosesser som skaper kundeverdi
 • Systemet håndterer et helhetlig og enhetlig bilde av kunden (Single View)
 • Data kan integreres fra alle kjente systemer
 • Inneholder mange standard funksjoner (best practice)
 • Tilbyr 100% tilpasning til unike kundeprosesser
 • Analysefunksjoner
 • Rapportringsfunksjoner
 • SMS, MMS, e-post funksjonalitet
 • Brukeroptimalisert web brukergrensesnitt og design
 • Ivaretar behov for interaktivitet
 • Multi Channel løsning (web, PDA o.l.)
 • Leveres som virksomhetstilpasset SaaS løsning

Relaterte Artikler: