Optimalisering av prosesser for forretningsutvikling

Når vi vet, har vi også en trygghet for at de valg vi tar, med stor sannsynlighet vil tilfredsstille våre forventninger for resultat. Det er betryggende å la forretningsutvikling være forankret i kunnskap - mer enn kun på magefølelse – som ofte er det samme som hva vi tror.

  • Kartlegging av forretningsprosesser og behov for utvikling/optimering
  • Systematisering av kunnskap som skal bidra med optimering av forretningsprosessene
  • Metoder og systemer for optimering av virksomhetens forretningsprosesser hvor blant annet kritiske elementer som kunder, medarbeidere og økonomi inngår.
  • Holistisk perspektiv på forretning. Forretningsprosesser berører nesten alltid mer enn ett fagområde/avdeling.

  • Forretningsprosesser er i bunn og grunn noen "workflows" i en "pipeline". Det handler om å forstå hva virksomhetens "pipeline" er og hvilke "workflows" som understøtter den.