En interaktiv opplevelse

Ordet design betyr ”å organisere” . Vi lager en overordnet visuell plan for hver løsning, og sørger for at design henger sammen med hvordan løsningen skal brukes. Et design av en løsning tar alltid utganspunkt i kundens visuelle profil.

Strategi    
Hvilke visjoner og mål ligger til grunn for ideen?

Brukere - Målgruppe
Hvem er brukeren, alder, kjønn, geografi, osv?

Innhold
Hva slags innhold bør kommunisere mot målgruppene (produkter, informasjon, teknologi, funksjonalitet) Plasser disse på målgruppene.

Informasjonsarkitektur    
Menystruktur – Plasser  informasjonen inn  i menyhierarkiet

Interaksjonsdesign    
Hvordan presenterer vi innholdet, enkelt og intuitivt. Hvilke virkemidler taes i bruk. Er det nødvendig med forskjellige virkemidler mot målgruppene (visuelle, tekniske)

Grafisk design    
Form, farge, effekter - eksempler
   
Teknisk utvikling
Teknologivalg – utfordringer
 

 

Relaterte Artikler: