Kunnskap om kundene

Metodikk og systemer for innsamling og analyse av kundedata. Kundene er en virksomhets største aktiva - uten kunder stopper de fleste virksomheter. Hver kunde utgjør i prinsippet sitt eget segment.

Kundeundersøkelser - verktøy for bunnlinjeoptimalisering og optimalisering av kundeverdi

Vi leverer blant annet løsninger for::

  • Lojalitetsmålinger
  • Tilfredshet knyttet til opplevelser/hendelser/begivenheter
  • Behovsavdekking
  • Temarelatert Holdningsanalyser
  • Avgangsanalyser/Churn
  • Kundeverdi
  • Kundelevetid
  • Tvillinganalyser

Relaterte Artikler: