Ut med IT investeringer - inn med forutsigbar drift

De fleste av oss har nok opplevd at mangelen på tilfredsstillende forretningssystemer ofte er forårsaket av manglende budsjetter for nye IT investeringer. Ofte kommer tildelingene så sent at behovene for systemer har forandret seg og løsningene er gjerne "utdaterte" før de implementers.

SaaS (Software as a Service) er en leveringsmodell for forretningskritisk IT som gjør det mulig å understøtte forretningsprosesser når behovet oppstår - uten å be om ekstraordinære IT bevilgninger. SaaS er en leveringsmodell basert på forutsigbare månedlige driftskostnader, og gjerne knyttet opp mot meravkastningen systemet gir.

Barlind Soutions leverer spesialtipassede forretningssystemer i en SaaS modell. SaaS er tradisjonelt forbundet med "ferdige" systemer tilbudt via nettet med månedlig kostnad. Vi går lenger; vi skreddersyr løsninger etter din virksomhets behov - og leverer dem over nettet med månedlig, avtalt kostnad. All drift, vedlikehold og oppdatering er inkludert.

  • Ingen investeringskostnader
  • Iterativ utvikling og drift - steg for steg, sikrer 0- feil og riktig månedskostnad
  • 100% skalerbart
  • Driftsikkerhet i profesjonellt miljø
  • 100% eierskap til egne data
  • Enkelt å ta i bruk, enkelt å skifte til annet system ved behov
  • Kan integrere data fra systemer din virksomhet allerede har
  • Single view, dubletteringsfunksjonalitet/datavask
  • Analysegenerator
  • m.m.

Relaterte Artikler: