Kunnskap om Markeder og Omgivelser

Metodikk og systemer for tilegnelse av informasjon om forhold utenfor virksomheten og informasjon om posisjon målt opp mot konkurrenter samt bevegelser i markedet.

Markedsundersøkelser - verktøy for omverdenanalyser og benchmarking

Vi leverer blant annet undersøkelser og analyser for:

  • Profil / Identitet / Omdømme
  • Merkestyrke
  • Posisjonering
  • Markedsandel
  • Konkurrentanalyser / Benchmark
  • Befolkningsunderøkelser
  • Brukerundersøkelser
  • Trender

Relaterte Artikler: