Kundedialog

En dialog skal forankres i en felles virkelighet. Mange ganger opplever man at "motparten" enten ikke interesserer seg, eller rett og slett ikke forstår hva man snakker om. Motparten ragerer ofte med å vise liten interesse, eller reagerer negativt. Det er noe vi kaller for en "usympatisk" reaksjon - og det medfører en slett eller dårlig dialog.

En felles virkelighet oppnår sympati for temaet vi fører en dialog omkring. Når en dialog føres rundt områder som interesserer begge parter får vi en "sympatisk" reaksjon og engasjementet er målbart hos begge parter ved at dialogen fortsetter og fortsetter - og selv uenigheter får man kartlagt og ufarliggjort.

Vi deler dialog opp i:

  • Salgsdialog
  • Servicedialog
  • Hendelsesbasert dialog
  • Stopp 1/2 aktiviteter

Det er viktig i enhver kundedialog at man ikke blander de ulike typer diaog i ett og samme dialogtrinn. Men det er nettopp det mange gjør. Sender man først ut en faktura tenker man gjerne at man kan benytte anledningen til enten å selge noe eller å informere om noe. Men dette er helt meningsløst - de færreste kunder oppfatter noe annet budskap enn at de faktisk skal betale noe. Fakturautsendelse er egentlig en Stopp 1/2 aktivitet - en hendelse som hos kunden kan oppfattes negativt. Da tillegger vi i dialogen et spørsmål om alt er som det skal være og en interaktiv (sms, email) mulighet til å melde misnøye tilbake.

Relaterte Artikler: