Interaksjons Markedsføring

Connected Marketing eller Interaksjonsmarkedsføring er en form for markedsføring som baserer seg på at kundene sprer budskapet videre for deg. Til forskjell fra tradisjonell massekommunikasjon hvor virksomheten pusher ut budskap, er Interaksjonsmarkedsføring markedsføring gjort fra individ til individ - men gjerne i regi av virksomheten.

Interaksjonsmarkedsføring handler i hovedsak om det som kalles "word of mouth". på norsk betyr det; "verdien av at kundene sprer positive budskap om din virksomhet". Interaksjonsmarkedsføring er egentlig en form for relasjonsmarkedføring, men hvor relasjonen virksomhet - kunde nå er utvidet til relasjonen kunde - potensiell kunde. Det handler likefullt om en måte å spre budskap på.

Vi deler InteraksjonsMarkedsføring i tre ulike metoder:

  • Viral : Kampanjer som skal holde kontroll på / temme "word of mout" som sprer seg på nettet/online
  • Word of Mouth : Kampanjer som skal holde kontroll på / temme budskapspredning i offline interaksjoner
  • Buzz : En kombinasjon av de ovenstående, gjerne i kombinasjon med tradisjonell mediedekning

Men hvorfor skal vi ta i bruk metoder for InteraksjonsmMarkedsføring - og hvorfor akkurat nå?

  • "The traditional marketing model we all grew up with i obsolete" - Jim Stengel, Global Marketing Officer, Procter & Gamble
  • "Mass Marketing today is a mass mistake" - Larry Light, Chief Marketing Officer, McDonalds
  • "For the first time the consumer is boss, which is facinatingly frightening, scary and terrifying, because everything we used to do, everything we used to know, will no longer work" - Kevin Roberts, Chief executive, Saatchi & Saatchi

Relaterte Artikler: