Skap forretning på nettet

Netthandel er som handel i fysisk butikk. Det er et spørsmål om å la tilbud og etterspørsel møtes i gjennomført handel og tilhørende betalinger. Det er et spørsmål om å skape lojalitet mellom kunde og leverandør, slik at det kan selges mer til de samme kundene. Det er et spørsmål om å få de bestående kundene til å anbefale handel til familie, venner og bekjente.

Barlind Solutions leverer og utvikler nettbutikk for nesten hva det måtte være - bare handelen er lovlig og innenfor noen enkle etiske prinsipper. I bunn og grunn handler netthandel om det samme uansett bransje.

I våre løsninger finner du mange muligheter:

  • Standard løsninger og spesialtipassede løsninger knyttet opp mot publiseringsløsning
  • Nettbutikk knyttet opp mot ulike ERP systemer (eks. VISMA)
  • Nettbutikk knyttet opp mot datavarehus (dataintegrasjon mot mange datakilder)
  • Betalingsløsninger
  • Kommunikasjonsløsninger (email, sms, mms)
  • Skjematilpasning (bestilling, ordre, faktura o.l.)
  • Min Side funksjonalitet,
  • Interaktiv web design (web 2.0)
  • SaaS leveransemodell (ingen installasjon, ingen lisensavgift, enkel og sikker drift