Pipeline optimalisering

Forretningsutvikling er egentlig noen workflows i en Pipeline. Hvis vi betrakter en virksomhets relasjonsbilde mellom virksomheten selv, dens ansatte, produkter, service og tjenesteutvalg og kundene, så forstår vi at det innnfor de mulige relasjonene foregår en verdiutvikling i en rekke prosesser. Hver prosess er et satt av rutiner, prosedyrer o.l. som inngår i håndteringen av verdiskapningen i relasjonen.

Verdiskapning skjer innenfor virksomhetens "Pipeline". Pipeline optmalisering handler derfor om optimalisering av verdiskapningen i et Holistisk perspektiv - til forskjell fra avdelingsvis/fragmentert utvikling.

Modell for Pipeline optimalisering

  • Skaffe oversikt over hvordan verdiskapningen skjer i prosess - på tvers av fagområdene
  • Definere KPIs - Key Perforamnce Indicators
  • Nedtegne, definere og optimalisere workflows og arbeidsproseser i pipeline
  • Understøtte workflows og arbeidsprosesser og KPI  med system/teknologi

Relaterte Artikler: