Moderne virksomhetsstrategier

Strategiutvikling er en krevende disiplin. Det skal velges riktig strategi - kanskje mellom ulike alternativ. Man skal ha øye for eventuelle konkurrenters motstrategier og ikke minst skal strategien ta høyde for eller være åpen for et forandringstempo som bare er stigende. Samtidig fører forandringstempoet til organisatorisk frustrasjon fordi lederskapet blir uklart og ofte tvetydig - det som var sannhet i går er feilaktig idag.

"The Concept of Power" er en modell som gir en generisk forståelse av hvilke elementer og forhold strategiutvikling må forholde seg til.

 Strategiutvikling vil fremdeles være krevende - men modellen er et ypperlig verktøy ved:

  • Utarbeidelse av delvis nye, henholdsvis helt nye markedsstrategier
  • Ved dekomponering av de strategier som aktuelt er virksomme i en organisasjon. Dekomponeringen anvendes videre til å avdekke realiseringsgraden av det gjeldende strategiprogram, likesom dekomponeringen anvendes til å avdekke om realiserte strategier er virksomme i organisasjonen eller ei.
  • Ved dekomponeringen av konkurrentens aktuelle strategiprogram

BARLIND Solutions gjennomfører workshops hvor vi gjennomgår modellen og anvender den på aktuelle problemstillinger i din organisasjon.

Relaterte Artikler: