Ett hus for alle data

Et hus for alle data i din virksomhet - et integrasjonsverktøy og en databasemodell som sørger for et "single view" av alle dine kundekritiske data - uavhengig av hvilke system de kommer fra.

Et moderne datavarehus er et betydelig skritt inn i fremtiden hvor data og funksjoner henger sammen i et holistisk perspektiv. Data ligger beskrevet i et språk som er felles for alle virksomhetens områder (hos oss i markedsbeskrivelsen PGM). Om vi snakker om økonomi; ordre, faktura og konti, eller om kunder marked og produkter, så har alle disse data sin plass i vår modell slik at relasjonene og begivenhetene gjenspeiles slik de framkom i virkeligheten. Med andre ord et datavarehus som ”speiler” den virkeligheten virksomheten opererer innenfor.

Datavarehus

 • Samler og gir oversikt over alle data som skal benyttes i en eller annen forretningsprosess/ annen prosess
 • Kvalifiserer og rengjør data og sørger for høy datakvalitet
 • Hurtig utvikling av forretningsapplikasjoner – innntil 1/10 av tradisjonell utviklingshastighet
 • Reduserer ofte utviklingskost med mer enn 50%

Unik datavarehusmodell

 • Data integreres hurtig og kan ta i mot data fra stort sett alle kjente systemer /IT systemer
 • Tar bort behovet for komplekse “normaliseringsprosesser”
 • Tar bort behovet for tunge og tidkrevende kravspesifikasjoner
 • Bidrar til et “single view” av virksomhetens data
 • Reelle kostnadsbesparelser


Leveringsmodell SaaS (Software as a Service)

 • Lav investeringskost, lav risiko
 • Oversiktlig månedlige driftskostnader relatert til nytte
 • Datasikkerhet i profesjonelt miljø
 • Tilgang og funksjonalitet via Internett
 • Web brukersnitt gir høy grad av interaksjon mellom brukere og bruker - system

Nå kan virksomheten fristilles fra den binding dedikert programvare har på sine data, både når det gjelder tilgjengelighet for andre systemer og for muligheten til å optimalisere prosesser som går på tvers av de ulike fagområdene/funksjonene.

Relaterte Artikler: