Informasjon til ledelse og beslutningstakere

Metodikk og systemer for de fleste behov gjeldende informasjonssystemer. I vår PGM database kan data fra et ubegrenset antall datakilder integreres - og deretter analyseres og rapporteres i den form man ønsker - til dem som har behov for informasjonen.

Business Intelligence : verktøy for dag til dag og langsiktig strategisk beslutningsstøtte.

Vi leverer blant annet løsninger for:

  • Dashboards - LedelsesInformasjonSystemer (LIS)
  • Markedsutvikling
  • Kundeutvikling
  • Konkurrent utvikling
  • Salgsutvikling
  • Balansert Målstyring
  • Andre analysebehov

Mulighetene er ubegrenset så lenge man har tilgang til nødvendige data