Kommunikasjon - en sympatisk opplevelse

Forretningsteknologi knytter den fysiske og den virtuelle dimensjonen sammen. Uavhengig av hvilken dimensjon det er tale om eksisterer det og oppstår nye behov for kommunikasjon. Kommunikasjon skal være kunnskapsbasert og autentisk for den man kommuniserer med. Kommunikasjon skal optimalt være individuell - i alle fall hvis man bryr seg om å komme så nærme kunden som mulig.

Forståelse for hvordan man kommuniserer i de ulike dimensjoner, kanaler, medier og hvordan teknologi, design og språk kan bringe kommunikasjon inn i en "dialog" dimensjon, er kritisk for å lykkes. Foruten at kommunikasjon skal være målrettet, skal den også skape oppfatninger som utløser en handling – enn om det kun er et nytt trinn i en pågående dialog.

Aller helst skal kommunikasjon være individuell – da kan vi kalle det for en dialog - som bygger mer felles virkelighet - som skaper mer sympati - som skaper mer dialog - som bygger mer felles virkelighet......

  • Kommunikasjon er kunnskapsbasert, med basis i en felles virkelighet mellom deltakerne
  • Kommunikasjon med felles virkelighet kan oppfatisk som sympatisk
  • Kommunikasjon handler også om å beherske språk i forhold til sinnstemning
  • Kommunikasjon foregår i mange kanaler som må beherskes av deltakerne
  • Kommunikasjon handler også om utrykk - design av uttrykk