Teknologi skal understøtte forretningsprosessene og ikke motsatt

En virksomhets behov for teknologi løses ikke vet at man velger teknologi først. Teknologi skal understøtte de eksisterende og fremtidige forretningsprosessene virksomheten bygger på. Når man skal velge tilpasningsdyktig teknologi, skal man også velge utviklingsform (hyllevare/skreddersøm) og driftsform (inhouse/outsource).

Teknologi i en virksomhet handler om å understøtte en virksomhets ”pipeline” med løsninger som snakker sammen og som bygger på en plattform hvor de virksomhetskritiske data er organisert i et ”enhetlig kundebilde” – og som er tilgjengelige der du trenger dem, når du trenger dem.

  • Teknologi tjener forretningsprosessenes formål
  • Teknologi effektiviserer og organiserer data og prosesser
  • Teknologi gir optimal tilgjengelighet og bruk for virksomheten og kunder
  • Teknologi behandler data til ny forretningskritisk informasjon